Make your own free website on Tripod.com
 ประวัติกาแฟ
 พันธุ์กาแฟ
 การปลูกกาแฟ
 การเก็บเมล็ดกาแฟ
 การคั่วเมล็ดกาแฟ
 การบดกาแฟ
 การคัดและการแยกกาแฟ
 การปอกเปลือกกาแฟ
 การชงกาแฟ
 การชิมกาแฟ
 รสชาติของกาแฟ
 การดูแลรักษากาแฟ
คาเฟอีนคืออะไร
เครื่องกรองกาแฟ
  เราพบคาเฟอีนได้ในพืชพันธุ์กว่า 60 สายพันธุ์ในโลก เครื่องกรอง
ไม่ว่าจะใช้เครื่องต้มกาแฟแบบไหน
คาแฟอีนมีประโยชน์
เครื่องชงกาแฟ
เรื่องของคาเฟอีนยังเป็นหัวข้อที่
ี่ยังศึกษากันมานาน
ใช่ว่าเพียงเคล็ดลับและวิธีชงพื้นฐาน
ในการทำให้ผลลัพธ์ของกาแฟ
คุณภาพของกาแฟ
กาดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟ
เมื่อกาแฟเย็นลง ปฏิกิริยาเคมีในกาแฟเปลี่ยนไป การล้างทำความสะอาดเครื่องชงและ
อุปกรณ์การชงให้สะอาดเป็นเรื่องสำคัญ
กาแฟและสุขภาพ
ประโยชน์ของการดื่มกาแฟสด
"การดื่มกาแฟไม่มีผลเสีย ตราบใด  ที่คุณดื่มในปริมาณพอเหมาะ
เช่นเดียว
กับทุกอย่างที่เรากินและดื่ม"
เมนูกาแฟ
อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับร้านกาแฟ
กาแฟอาราพิกาไทย
การดื่มกาแฟนั้นมีอาหาร
มามายที่ใช้สำหรับดื่มกาแฟ
เช่น ขนมปัง คุ๊กกี้อร่อย ๆ
อีกทั้งถ้าได้ดื่มกับคนรัก
ของคุณละก็  กาแฟด้วยนั้น
เป็นกาแฟที่วิเศษที่สุดเลย

มีหลายสิ่งที่จำเป็นต่อร้านกาแฟเป็นอย่าง
ยิ่งนอกจากร้านกาแฟจำเป็นจะต้องมี
บรรณยากาศที่ดีแล้วยังต้องมีอุปกรณ์
ที่ครบครันเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

กาแฟอราบิก้าไทยมาทางวิชาการ
ความรู้เรื่องกาแฟ รวบรวม-
ประมวลจากการฝึกอบรม
ศึกษาดูงานจากสถาบันการเกษตฯ
กาแฟเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง
ที่เกษตรกรในเชียงใหม่นิยมปลูก
ปริมาณกาแฟในเครื่องดื่ม
กาแฟแบบไหนคือตัวคุณ
        ส่วนผสมคาเฟอีนในเครื่องดื่ม
ปริมาณส่วนผสมคาเฟอีนในเครื่องดื่ม
หรืออาหารต่างกันในแต่ละชนิด อีกทั้ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยจำนวนมากเช่น
กาแฟหรือชาที่เข้มมากหรือน้อย
อย่างไรก็ตาม


กาแฟ... บอกอะไรมากกว่าที่คิด

การรู้ใจกันและกันเรื่องที่วิเศษที่สุด โดยเฉพาะการรู้ใจเพื่อนรักหรือหวาน
ใจของเรา แล้วเชื่อมั้ย ว่าแค่กาแฟถ้วยเดียวเท่านั้น
ก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่น


น.ส. อัฐธิกา  แดงศรีดา   เลขที่ 1
 น.ส. อุษา    สถิตย์มั่น   เลขที่ 33
ปวช. 3/8 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แแหล่งข้อมูล
http://website11.esmartdesign.com/index.html  http://www.roytawan.com   http://www.pnfcoffee.com/articles8.htm