Make your own free website on Tripod.com
 ประวัติกาแฟ
 พันธุ์กาแฟ
 การปลูกกาแฟ
 การเก็บเก็บเมล็ดกาแฟ
 การคั่วเมล็ดกาแฟ
 การบดกาแฟ
 การคัดและการแยกกาแฟ
 การปอกเปลือกกาแฟ
 การชงกาแฟ
 การชิมกาแฟ
 รสชาติของกาแฟ
 การดูแลรักษากาแฟ
 การบดกาแฟและเครื่องบดกาแฟ 

การบดกาแฟ

    การบดเมล็ดกาแฟให้เหมาะสมกับเครื่องชงมีส่วนสำคัญมากดังนั้ เมื่อใช้เครื่องชงแบบไหนก็ควร
จะบดเมล็ด กาแฟให้เหมาะสมกับเครื่องแบบนั้น

การบดเมล็ดกาแฟมี 4 แบบ คือ :

         1. แบบหยาบ

         2. แบบหยาบปานกลาง

         3. แบบละเอียด

         4. แบบละเอียดมาก

       จากตารางข้างล่างจะแสดงให้เห็นว่าการบด ระยะเวลาที่ใช้ในการบด ปริมาณกาแฟ และ เวลาที่ใช้ในการชงที่เหมาะสมกับเครื่องชงแบบต่างๆ
 
แบบกด
แบบต้ม
แบบกรอง
เครื่องชง

เวลาที่ใช้ในการบด

บดหยาบ *       8-10 วินาที
บดหยาบปานกลาง   *     12-15 วินาที
บดละเอียด     *   20-25 วินาที
บดละเอียดมาก       * 25-30 วินาที
           
เวลาใช้ในการชง 4-6 นาที 4-6 นาที 1-4 นาที 10-20 วินาที  
ปริมาณน้ำกาแฟ/ถ้วย 4 ออนซ์ 2 ออนซ์ 2 ออนซ์ 2 ออนซ์  

เครื่องบดกาแฟ

            อุปกรณ์ที่ใช้ในการชงมีหลายชนิด แต่ละชนิดย่อมต้องการการบดเมล็ดกาแฟที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องบดให้มีความสัมพันธ์กับการชง ในอดีตการบดใช้วิธีการตำในครก ต่อมาได้มีการประดิษฐ์เครื่องบดด้วยมือ ปัจจุบันมีเครื่องบดกาแฟไฟฟ้า ที่สามารถบดกาแฟได้เองที่บ้าน

            เครื่องบดที่แนะนำให้ใช้ คือ เครื่องบดไฟฟ้า ที่สามารถปรับความหยาบและความละเอียดของการบดได้ ถ้าอยากประหยัดงบประมาณ ให้ใช้แบบครกไฟฟ้า แต่จะต้องฝึกฝนให้ชำนาญกับเครื่องบดกาแฟชนิดต่าง ๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ง่าย แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีเครื่องบดใช้ ก็ให้ทางร้าน ที่ขายเมล็ดกาแฟคั่ว บดให้ อย่าลืมบอกผู้ขายด้วยว่าใช้เครื่องชงชนิดใด เพื่อที่ผู้ขายจะได
้บดให้ถูกต้อง และถ้าเจอร้านที่บดกาแฟให้ออกมาเป็นแบบเดียวกันหมดโดยไม่สนใจว่าใช้เครื่อง
ชงชนิดใด ก็เป็นการเตือนให้ทราบว่า ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปซื้อร้านใหม่แล้ว

ข้อควรจำในการบดกาแฟ

           1. เมล็ดกาแฟที่ยิ่งบดละเอียด โอกาสที่เนื้อกาแฟจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและสัมผัสกับน้ำมีมากขึ้น ดังนั้น ระยะเวลาที่จะชงและกรองกากกาแฟ จักต้องใช้เวลาน้อย

            2. ถ้ากาแฟบดหยาบ ปริมาณเนื้อกาแฟจะสัมผัสกับอากาศและน้ำน้อยลง การชงก็ต้องใช้เวลามากขึ้น

คำแนะนำในการเก็บรักษากาแฟที่บดแล้ว

             1. ไม่ควรเทหรือเปลี่ยนกาแฟที่บดแล้วจากขวดหนึ่งไปยังอีกขวดหนึ่งโดยไม่จำเป็น เพราะการทำเช่นนี้ เป็นการทำให้กาแฟเสียเร็วเนื่องจากถูกอากาศ

             2. พยายามเก็บรักษากาแฟไว้ในขวดสูญญากาศที่มีขนาดพอเหมาะกับปริมาณกาแฟ ไม่ควรให้มีช่องว่างระหว่างฝาปิดกับตัวเนื้อกาแฟมากเกินไป

             3. ไม่ควรเก็บกาแฟที่บดแล้วในช่องแช่แข็ง แต่ควรนำกาแฟที่บดแล้วในปริมาณไม่มากใส่ถุงพลาสติกสูญญากาศและรีดไล่อากาศออกให้หมด และเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดา

              4. การเก็บรักษากาแฟที่ดีที่สุด คือ ซื้อกาแฟในปริมาณพอชงทานในหนึ่งสัปดาห์และบดในปริมาณพอชงต่อครั้ง

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Back To Menu