Make your own free website on Tripod.com
 ประวัติกาแฟ
 พันธุ์กาแฟ
 การปลูกกาแฟ
 การเก็บเก็บเมล็ดกาแฟ
 การคั่วเมล็ดกาแฟ
 การบดกาแฟ
 การคัดและการแยกกาแฟ
 การปอกเปลือกกาแฟ
 การชงกาแฟ
 การชิมกาแฟ
 รสชาติของกาแฟ
 กาดูแลรักษากาแฟ
         เพื่อนๆคอกาแฟทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่า กว่าจะมาเป็นกาแฟที่เรา ชาวคอกาแฟดื่มกัน เขามีกรรมวิธีการอย่างไรบ้าง ตั้งแต่การคัดพันธุ์กาแฟ การเก็บเกี่ยวที่ต้องใช้ความพิถีพิถันทุกขั้นตอน ก่อนจะนำเมล็ดกาแฟที่ได้ ไปทำการคั่วแบ่งประเภทอีกที เราลองมาดูกรรมวิธีการเตรียมสารกาแฟกัน ตั้งแต่เริ่มกันเลยน่ะครับ ซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ ด้วยกัน 5 ขั้นตอนครับ

         การปอกเปลือก (Pulping) โดยการคัดเลือกเมล็ดกาแฟ อาราบีก้า พันธุ์ดีสมบูรณ์ คัดเอาเมล็ด ที่เสียออกแล้วจึง นำผลกาแฟสุกที่เก็บได้เข้าเครื่องปอกเปลือก โดยใช้น้ำสะอาดขณะที่เครื่องทำงาน

เมล็ดกาแฟ อาราบีก้า คัดเฉพาะเมล็ดที่สุกและสมบูรณ

                                     

นำมาเข้าเครื่องปอกเปลือก และล้างด้วยน้ำสะอาด

การกำจัดเมือก (Demucilaging)
    เมล็ดกาแฟที่ปอกเปลือกนอนออกแล้วจะมีเมือก (mucilage) ห่อหุ้มเมล็ดอยู่ซึ่งต้องกำจัดออกไป การ กำจัดเมือก โดยวิธีการ หมักโดยใช้น้ำสะอาด หมักไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั้นนำมา ล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง

การตากหรือการทำแห้ง (Drying)

                        

           เมล็ดกาแฟที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วนำเมล็ดกาแฟ มาเทลงบนลานตาก หรือเทลงบนตาข่ายพลาสติก บนแคร่ไม้ไผ่ ที่ยกสูงจากระดับพื้น เกลี่ยเมล็ดกาแฟกระจาย สม่ำเสมอไม่ควร หนาเกิน 2-4 ครั้ง ใช้เวลาตากประมาณ 7-10 วัน เมล็ดจะมี ความชื้นประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์

การบรรจุ (Packing)
      เมล็ดกาแฟที่ได้ต้องนำมา คัดสิ่งเจอปนออกให้หมด เก็บไว้ ในรูปของกาแฟกะลา (Parchment Coffee) เพราะจะสามารถ รักษาเนื้อกาแฟและ ป้องกันความชื้นกาแฟได้ดี ควรบรรจุใน กระสอบป่านใหม่และ ควรกลับด้านในของกระสอบป่านออกมา ผึ่งลม ก่อนนำมาใช้ เก็บในโรงเก็บที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น หรือมีกลิ่น เหม็น
        การสีกาแฟกะลา (Hulling) กาแฟกะลาที่จะนำไปจำหน่าย ควรจะทำการสีเพื่อเอากะลา ออกด้วยเครื่องสีกะลา จะได้สารกาแฟที่มีลักษณะผิวสีอมฟ้า
การคัดเกรด

สารกาแฟ (Green coffee) ที่ผ่านเครื่องสีเอากะลาออกแล้ว จึงนำมาคัดขนาดเพื่อแบ่งเกรด โดย

1. ใช้ตะแกรงร่อนขนาด 5.5 มิลลิเมตร เพื่อแยกสารกาแฟที่สมบูรณ์จากสารกาแฟที่แตกหัก รวมถึงสิ่งเจือปน เมล็ดกาแฟที่มีสีดำ (Black bean) ซึ่งเกิดจากเชื้อราบางประเภท

2. ใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องที่ใช้แรงเหวี่ยง (Electronic Coffee Sorting Machine) เพื่อแยกสารกาแฟที่ดีออกจากสารกาแฟที่ไม่สมบูรณ์ โดยแบ่งเป็น


เกรด A -ขนาดตั้งแต่ 5.5 มม. ขึ้นไป
- สี เขียวอมฟ้าหรือเขียวอมเทา
- เมล็ดแตกหัก หรือเล็กกว่า 5.5 มม. ไม่เกิน 13%
- เมล็ดเสีย หรือเมล็ดผิดปกติ ไม่เกิน 15% ความชื้นไม่เกิน 13%
เกรด X - มีลักษณะและคุณภาพเหมือนเกรด A ยกเว้นสีที่ต่างกัน คือมีสีน้ำตาลปนแดง
เกรด Y - มีลักษณะเมล็ดแตกหัก หรือเมล็ดกลมไม่เกิน 0.5% และมีความชื้นไม่เกิน 13%
  การปอกเปลือกกาแฟ  
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Back  To  menu